15 Δεκ 2004

Θέματα Υγείας...

Φίλοι και φίλες,

Επειδή τα θέματα υγείας είναι θέματα που μας αφορούν όλους, παραθέτω ακολούθως αυτούσιο το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας ΝΑ Αρκαδίας προς το Υπουργείο Υγείας:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Τρίπολη 15/12/2004
Αρ.Πρωτ. 6530

Προς:
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: Διάθεση στερεών αποβλήτων Δήμου Τρίπολης

ΣΧΕΤ: ΔΥΓ2ΓΠ/125660/10-12-2004 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
  1. Η διάθεση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης γίνεται από 25/ετίας σε όρυγμα παλαιού λατομείου πλησίον της πόλεως.
  2. Στο χώρο αυτό παρουσιάζονται κατά καιρούς τα γνωστά φαινόμενα αυτανάφλεξης των απορριμμάτων αλλά και φαινόμενα δυσοσμίας από την πλημελή κάλυψη τους. Τα φαινόμενα αυτά ήταν ιδιαίτερα έντονα το τελευταίο διάστημα.
  3. Οι Υπηρεσίες της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης από μακρού έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και έχουν κάνει κατ' επανάληψη συστάσεις στον Δήμο Τρίπολης για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων του και την λήψη μέτρων για την άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος με την κατασκευή ΧΥΤΑ.
  4. Ήδη μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος, εκκρεμεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, για κακή διαχείριση των απορριμμάτων και έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα σε ιδιώτες που επέτρεψαν τη ρήψη απορριμμάτων σε ορύγματα παλαιών λατομείων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου