8 Σεπ 2004

Διάθεση Στερεών Αποβλήτων Τρίπολης

Παραθέτω αυτούσιο το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, προς την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με το θέμα της διάθεσης των στερεών αποβλήτων της πόλης μας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δνση : Ελ. Βενιζέλου 34, 221 00 Τρίπολη
Πληροφορίες:
Τηλ.:271 0 222239 Φαξ. : 271 0 222239

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τρίπολη, 8 /9 /2004
Αριθμ. Πρωτ : 4280

Προς:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ενταύθα
2. ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Ενταύθα
3. Καγιάννη Παναγιώτη -3° χλμ Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας 22100 Τρίπολη
4. Τρυφωνόπουλο Αθανάσιο Καμενίτσα Αρκαδίας
5. Περιφέρεια Πελοποννήσου ΠΕΧΩ Πλ.Κολοκοτρώνη - Ενταύθα
6. Περιφέρεια Πελοποννήσου - Δ/νση Υγείας Πρόνοιας Τέρμα Ερυθρού Σταυρού-Ενταύθα

Κοιν.:
1. Τον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Τρίπολης-Ενταύθα
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΤ: (α) Η από 4-8-04 αίτηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Φιλικών Τρίπολης

Ύστερα από το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο αναφορικά με καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής 'Φιλικών' του Δήμου Τρίπολης για οχλήσεις από έντονη δυσοσμία,παρακαλούμε για τα παρακάτω:
  1. Ο Δήμος Τρίπολης παρακαλείται να ελέγχει την είσοδο των απορριμματοφόρων στο ΧΑΔΑ Τρίπολης.νι φροντίζει για την καθημερινή κάλυψη των απορριμμάτων με εδαφικό υλικό και να λαμβάνει κάθε μετρ· προκειμένου να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από το ΧΑΔΑ μέχρ την κατασκευή κατάλληλου ΧΥΤΑ.
  2. Οι κ.κ.Καγιάννης Παναγιώτης και Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος οι οποίοι διαθέτουν ιδιοκτησίες πλησίο" του ΧΑΔΑ Τρίπολης παρακαλούνται άμεσα είτε να απομακρύνουν τα απορρίμματα από τις ανώτερο θέσεις είτε να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ανωτέρω χώρων ανεξέλεγκτης διάθεση απορριμμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  3. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρακαλείται για προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντο γενικότερα για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμό-Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προκειμένου η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων να γίνετα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Η.Π.50910/2727(ΦΕΚ 1909/τ.β.22-12-03).
Ε.Ν.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου